Công nghiệp

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Tên dự án:
Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Địa chỉ :
P. Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
Sản phẩm : 02 hệ thống EASY UPS 30kVA - E3SUPS30KH
Nhà máy Pepperl + Fuchs Việt Nam
Tên dự án:
Nhà máy Pepperl + Fuchs Việt Nam
Chủ đầu tư : Nhà máy Pepperl+Fuchs Việt Nam
Địa chỉ :
KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM
Sản phẩm : 04 hệ thống UPS Galaxy VS 40KVA - GVSUPS40KHS
Scroll to Top Call Now Button