Thông tin
 • Công suất: 10-40KVA
 • Điện áp: 400V – 3 phase
ứng dụng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghiệp
 • Phòng y tế
 • Điều khiển hệ thống điện
 • Điện nhẹ
Thông tin
 • Công suất: 60-200KVA
 • Điện áp: 400V – 3 phase
ứng dụng
 • Phòng Datacenter vừa/nhỏ
 • Công nghiệp
 • Bệnh viện: phòng mổ, máy chuẩn đoán hình ảnh
 • Banking
 • Viễn thông
Thông tin
 • Công suất: 500-600KVA
 • Điện áp: 400V – 3 phase
ứng dụng
 • Công nghiệp
 • Trung tâm dữ liệu
 • Bệnh viện
 • Điều khiển hệ thống điện
 • Khu vực dịch vụ
APC - EASY UPS 1 PH ONLINE
Thông tin
 • Công suất: 1-10KVA
 • Điện áp: 220-230-240V
ứng dụng
 • Hệ thống điện nhẹ
 • Trung tâm điều khiển
 • PC
 • Trung tâm lưu trữ
 • Điện áp tối thiểu: 12V
 • Tiêu chuẩn: IEC 60896,IEC 60896, GR-4228/BS 6334 / UL 94  V0  / IEC 707 FV0
 • Điện áp tối thiểu: 12V
 • Điện áp tối thiểu: 6V
 • Tiêu chuẩn: IATA/A67, IMDG/238 UL1989
 • Điện áp tối thiểu: 2V
 • Tiêu chuẩn: IEC 60896,IEC 60896, GR-4228/BS 6334 / UL 94  V0  / IEC 707 FV0
 • Điện áp tối thiểu: 12V
 • Tiêu chuẩn: IEC 60896,IEC 60896, GR-4228/BS 6334 / UL 94  V0  / IEC 707 FV0
 • Điện áp tối thiểu: 6V
 • Tiêu chuẩn: ISO9001,14001,Ts16949 UL1989
 • Điện áp tối thiểu: 6V
 • Điện áp tối thiểu: 6V
 • Tiêu chuẩn: IEC 60896, IEC 60896,UL Recognized
Scroll to Top Call Now Button