Service

Testing & Commissioning Services

Dịch vụ Testing & commissioning là dịch vụ không thể thiếu trong công tác sau bán hàng, việc T&C nhằm đảm bảo hoạt động đơn lẻ của thiết bị và việc vận hành ổn định, an toàn của hệ thống khi kết nối thiết bị vào hoạt động.

Scroll to Top Call Now Button