VDC2
VDC2
Chủ đầu tư :
Địa chỉ : Trung tâm dữ liệu VDC2 - Tp.Hồ Chí Minh
Sản phẩm : Cung cấp triển khai Hệ thống nguồn lưu điện 2x120KVA UPS

Dự án

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Tên dự án:
Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Địa chỉ :
P. Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
Sản phẩm : 02 hệ thống EASY UPS 30kVA - E3SUPS30KH
Nhà máy Pepperl + Fuchs Việt Nam
Tên dự án:
Nhà máy Pepperl + Fuchs Việt Nam
Chủ đầu tư : Nhà máy Pepperl+Fuchs Việt Nam
Địa chỉ :
KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM
Sản phẩm : 04 hệ thống UPS Galaxy VS 40KVA - GVSUPS40KHS
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tên dự án:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chủ đầu tư : Ngân Hàng nhà nước Việt Nam
Địa chỉ :
Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sản phẩm : Hệ thống UPS cho tung tâm dữ liệu
VDC1
Tên dự án:
VDC1
Chủ đầu tư :
Địa chỉ :
Trung tâm dữ liệu VDC1 - Tp.Hà Nội
Sản phẩm : Tư vấn cải tạo, nâng cấp, và cung cấp triển khai Hệ thống nguồn lưu điện 2x80KVA UPS
VDC2
Tên dự án:
VDC2
Chủ đầu tư :
Địa chỉ :
Trung tâm dữ liệu VDC2 - Tp.Hồ Chí Minh
Sản phẩm : Cung cấp triển khai Hệ thống nguồn lưu điện 2x120KVA UPS
Scroll to Top Call Now Button