APC - Smart UPS On-line

Công suất  1 – 20kVA
Output 1 pha      220/230/240V
Output 3 pha    380/400/415V
Chi tiết vui lòng tham khảo bên dưới:
Tài liệu
Scroll to Top Call Now Button