Easy 3S UPS Schneider
Công suất: 10KVA - 40KVA
Khởi động dễ dàng và nhanh chóng
Chế độ tiết kiệm pin đem lại hiệu quả hoạt động cao
mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ
GIám sát quản lý tình trạng và hiệu suất của UPS qua
Eco-Struxume qua nền tảng đám mây và phần mềm
Hiệu suất: 96%
APC UPS Schneider 1 phase
Easypower luôn stock APC 1 pha
Công suất từ 1KVA -10KVA
Ứng dụng hiệu quả cho hệ điện nhẹ
Previous
Next
Scroll to Top Call Now Button